سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه تبریز سلف خواهران
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
 
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
قابل توجه دانشجويان جديدالورودارشدودکتري که کارت دانشجويي خودرادريافت نمودند جهت بارکدگذاري کارت تغذيه(دانشجويي)به مرکزاتوماسيون تغذيه واقع درساختمان اموردانشجويان جنب سايت دانشگاه مراجعه فرمايند.جهت ورودبه سيستم اتوماسيون تغذيه براي نام کاربري شماره دانشجويي وبراي کلمه عبورعدديک راواردنماييد.-----------اطلاعيه------------------------------به اطلاع دانشجويان ساکن جوابگاه خودگردان مي رساندتوزيع غذا(شام وصبحانه)دراين خوابگاههاازتاريخ5/7/93خواهدبود.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.148