سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه تبریز سلف خواهران
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
 
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
----------------------------------------------------------------قابل توجه دانشجويان خوابگاههاي خودگردان فدک وفرهنگيان دو-------------------------------------------------------- توزيع غذابراي صبحانه روزهاي جمعه مقدور نمي باشد لطفا براي روزهاي جمعه براي صبحانه خوابگاههاي خودگردان غذا ذخيره نفرماييد. جهت ورودبه سيستم اتوماسيون تغذيه براي نام کاربري شماره دانشجويي وبراي کلمه عبورعدديک راواردنماييد.-----------------------------------------------------اطلاعيه---------------------------------------------دانشجويان عزيزنسبت به ذخيره بموقع غذااقدام نماييد.روزفروش غذابصورت خيلي محدودودرصورت باقي ماندن غذافقط درسلف مرکزي باارائه کارت دانشجويي ازساعت 14به بعدامکان پذيرمي باشد.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.148